Trädgårdsmeny

Trädbeskärning 400 - 1000 kr/träd beroende på storlek

Trädfällning 500 - 10000 kr/träd beroende på storlek

Borttransport av grenar 300 kr/släpkärra + milersättning utanför Linköping 

Gräsklippning, Häckklippning, Buskbeskärning, Ogräsrensning  400 kr/tim (50% rut-avdrag)

Snöröjningstjänster

Snöröjning för hand 400 kr/tim (50% rot-avdrag)

Snöröjning maskin 450 kr/tim (50% rot-avdrag)

Snöröjning tak 1000 kr/tim (50% rot-avdrag)

Övriga tjänster

Målning, tapetsering 400 kr/tim eller ett fast pris (50% rut-avdrag)

Bud och flyttkörning 400 kr/tim + milersättning utanför Linköping

Garage/förrådsstädning 400 kr/tim eller ett fast pris

Skruvsortering 400 kr/tim eller ett fast pris

Komposttillverkning 1500 kr- 2000 kr/kompost ( beroende av storlek )

Ventilationsservice 500 kr/tim

Kakel och klinkersättning 400 kr/tim eller ett fast pris

Serviceavtal

Vi kan teckna ett serviceavtal där jag ser till och sköter ditt hus och trädgård regelbundet.