Jag utför alla slags tjänster som har med hus, trädgård och utemiljö att göra, till exempel

 

 

Trädbeskärning

Trädfällning

Gräsklippning

Häckklippning

Ogräsrensning

Fastighetsskötsel

Garage/förrådsstädning

Bud och flyttkörning

Ventilationsservice

Plattläggning

Komposttillverkning